Sexuální asistence

Sexuální asistence je placená služba.
Službu vykonávají sexuální asistentky/asistenti, kteří absolvovali kurz Sexuální asistentky/asistenta a jsou vázáni etickým kodexem.
Služba je určená pro osoby se zdravotním hendikepem, seniorky/seniory, rodiče a další osoby, které pečují o osoby s hendikepem.
Sexuální asistentka/asistent může poskytovat různé služby v oblasti sexuality.
Do sexuální asistence lze zařadit téměř vše, co se sexuality týče.

Co je vlastně sexualita?

Sexualita není jen sex!

"Sexualita je chápána především soubor vlastností a jevů, které vyplývají z pohlavních rozdílů. Jedná se o souhrn projevů chování a cítění vyplývajících z tělesných i psychických rozdílů mezi mužem a ženou, zahrnuje rozdíly anatomické, hormonální, reprodukční,  i rozdílné sociální role získané učením."  (1)

Sexualita patří neodmyslitelně do každodenního života každého z nás, pod pojmem sexualita si mnozí lidé představí pouze naplňování sexuality prostřednictvím pohlavního styku, ale do oblasti sexuality patří mnohem více.
Od sexuální výchovy, osvěty, doteků, intimity až po výběr partnera a plánování rodičovství, prevence sexuálního zneužívání, projevů sexuality na veřejnosti a mnoho dalších témat.

Proto jsem se rozhodla kromě sexuální asistence poskytovat i poradenství/vzdělávání/edukaci v oblasti sexuality. Každý z nás je sexuální bytost a každý z nás potřebuje, aby byla naplněna jeho vlastní sexualita.

Více o informací o poskytovaných službách naleznete v nabídce služeb.


Pokud se chcete dozvědět více o sexuální asistenci, navštivte stránky organizace Freya, z.s., která se zabývá pomocí pracovníků a pracovnicím pomáhajících profesí a pečujícím osobám, jak pracovat s tématem sexuality a vztahů lidí se zdravotním postižením, seniorů a seniorek.

Zdroje:

(1) Pavel Hartl, Helena Hartlová: Psychologický slovník, Portál, Praha, 2000, ISBN 80-7178-303-X, str. 532