O sexuální asistenci se zajímám zhruba od roku 2015, kdy byly vyškolené první asistentky v České republice. V médiích jsem si přečetla první články o sexuální asistenci a začala jsem se více zajímat o téma sexuální asistence a vzdělávat se v této oblasti. Téma sexuality mě velmi zajímá již od mládí, mám hodně osobních zkušeností z této oblasti, které bych také ráda někomu předala, ale i přes osm let zkušeností s lidmi s hendikepem ze sociální oblasti, proto jsem se rozhodla pro sexuální asistenci.

 V únoru 2019 jsem dokončila kurz sexuální asistentky.

Absolvované kurzy, semináře, stáže:

 • Sexuální asistence - její možnosti a limity 
 • Sexualita lidí s mentálním hendikepem

 • Sexualita lidí s fyzickým hendikepem

 • Sexualita lidí s poruchou autistického spektra

 • Sexualita lidí v seniorském věku

 • Sexualita pomůcky pro osoby s hendikepem aneb sexualita pěti smysly

 • Komunikace s osobami se sluchovým postižením

 • Komunikační dovednosti s cílovými skupinami

 • Polohování, masáže, prvky bazální stimulace

 • Stáž v organizaci pro osoby s mentálním hendikepem

 • Stáž v organizaci pro osoby s fyzickým hendikepem

 • Modelové situace a jejich využití při sexuální výchově lidí s hendikepem

 • Sexualita dětí s poruchou autistického spektra

 • Jak využít kruhy podpory v sexuální výchově 

Poskytované služby:

Poradenství

v oblasti sexuality - výběr vhodné erotické pomůcky, hygienické zásady, zásady bezpečného sexu, sexuální výchova atd.

Poradenství je určeno pro pečující osoby, rodiče, osoby se zdravotním postižením i pro osoby bez postižení.

Asistence

na přání klienta/klientky. Nejčastěji využívané služby: masáž, mazlení, doteky, hledání erotogenních zón, při párové asistenci polohování, pomoc při využívání sexuálních pomůcek. Asistenci poskytuji pouze osobám se zdravotním postižením, mužům, ženám a párům starších 18 let.


Ostatní

Poskytuji rozhovory, přednášky na téma sexuální asistence, intimity a sexuální výchovy. 

Více informací o poskytovaných službách naleznete v nabídce služeb.

Veškeré služby jsou zpoplatněny, přečtěte si pozorně ceník.